Mobirise

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego. Czynności dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego.


Mobirise
Kancelaria istnieje na rynku od 2014 roku. Nasza siedziba mieści się przy ul. Kartuskiej 260 w Gdańsku. Oferujemy profesjonalne świadczenie usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej, a przy dokonywaniu czynności notarialnych czuwamy nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron.

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. nr 189 poz. 1158 z 2008 roku), notariusz dokonuje następujących czynności:
 • sporządza akty notarialne, w tym między innymi:
   -umowy sprzedaży,
  - umowy przedwstępne,
  - umowy zniesienia współwłasności,
  - umowy darowizny,
  - umowy spółki,
  - umowy przeniesienia własności nieruchomości,
  - umowy warunkowe,
  - umowy zamiany,
  - akty ustanowienia służebności gruntowych i osobistych,
  - testamenty,
  - umowy działu spadku,
  - umowy majątkowe małżeńskie,
  - umowy o podział majątku wspólnego,
 •  sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządza poświadczenia,
 • doręcza oświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

KONTAKT

Kontakt

NAPISZ LUB ZADZWOŃ

Telefon: +48 58 765 73 70
Email: michal.ciechanowski@gdin.pl

Adres: ul. Kartuska 260, 80-125 Gdańsk
Parking: dostępny przed budynkiem kancelarii